Vymáhání pohledávek

Naše spolčnost Turma Praha s.r.o. vymáhá pohledávky na základě uzavřené mandátní smlouvy v souladu s ustanovením §566 až §576 Obchodního zákoníku s vystavenou plnou mocí pro zastupování.

Vymáháme pohledávky

  • ze smluvních závazkových vztahů všech produktů leasingových a úvěrových společností. Dále zajišťujeme odebrání a převoz předmětů, na které má mandant nárok ze smluvních závazkových vztahů ke třetím subjektům.
  • vzniklé v běžném obchodním styku.
  • fyzických osob, státních institucí, peněžních ústavů aj.