Ověření obchodního partnera

Naše společnost poskytuje službu „ověření obchodního partnera“
po stránce obchodní i po stránce serióznosti.

Obchodní ověření

zahrnuje informace týkající se podnikaní, ve smyslu zjištění, zda obchodní partner nemá nesplněné závazky vůči dalším subjektům, nebo zda mu z nějakého důvodu nehrozí exekuce.

Ověření serióznosti

obchodního partnera považujeme za nedílnou součást bezpečnosti Vašeho podnikání, neboť odhalení neserióznosti na začátku spolupráce Vám může ušetřit možné problémy v budoucnosti.

Prověření zahrnuje kompletní zjištění informací, týkajících se veškeré minulosti partnera, jeho společníků a popřípadě i rodinných příslušníků. Překážkou není, pokud se vztahují k majetkovým poměrům v současné době nebo v minulosti.

Dalším stěžejním bodem důvěryhodnosti je pověst, zejména v případě nebezpečí vazeb na osoby spojené s kriminálním prostředím.

Stejné informace Vám ochotně zajistíme i u společníků Vašeho potenciálního obchodního partnera.