Call centrum

Call centrum je velmi důležitou součásti celého systému vymáhání pohledávek, kde dochází k prvotnímu kontaktu s dlužníkem a získané informace slouží mimo jiné i k stanovení vymahatelnosti jednotlivých pohledávek.

Call centrum společnosti TURMA PRAHA, s.r.o. zabezpečuje tyto služby:

  • telefonické vymáhání pohledávek
  • ověření kontaktů
  • upomínkový servis