O společnosti

Společnost Turma Praha s.r.o. byla založena roku 2008 a hlavním předmětem činnosti firmy je inkaso pohledávek.
Zaměřujeme se především na spolupráci s leasingovými společnostmi a působíme na území celé České republiky.

Mezi naše významné zákazníky patří velké společnosti z bankovního i nebankovního splátkového prodeje a leasingu.
Společnost Turma Praha s.r.o. tvoří tým odborníků s vysokou profesní kvalifikací a mnohaletou praxí v této oblasti.
Ve vymáhání jsme důrazní a řešení pohledávky provádíme především osobními návštěvami jak v místě bydliště, tak na pracovišti. Osobní jednání s dlužníkem patří jednoznačně mezi nejefektivnější způsoby řešení a naše výsledky ve vymáhání pohledávek jsou na vysoké úrovni.

Díky komplexnímu portfoliu v oblasti pohledávek jsme schopni zajistit pro naše klienty kvalitní a ucelené procesy počínaje upomínkovým servisem až po exekuční zajištění inkasa – disponujeme moderním a profesionálním call centrem.

Naše společnost se zabývá i obtížnými případy, kdy dlužníka nelze standardními metodami vyhledat a kontaktovat jej, v případech, kde metody státních institucí většinou nedosahují kýženého výsledku.

Ochrana osobních údajů a dalších informací, které se v souvislosti s realizací zakázky personál společnosti dozví, patří k základnímu etickému kodexu firmy. Ochranu před neoprávněnými třetími osobami zaručujeme.
Za účelem zvýšení prestiže firmy a prezentace záruk kvalitního provádění nabízených služeb se řídíme etickým kodexem a základními pravidly profesionálního poradenství v České republice, vydanými Asociací pro poradenství v podnikání ČR.

Ani ty nejsložitější případy pro nás neznamenají neřešitelný problém.
Víme, že díky rychlosti, důslednosti, systematičnosti a nezdolné intenzitě jsme schopni
vyřešit i zdánlivě beznadějné případy.